مشاوره بازاریابی و برندینگ

مشاوره بازاریابی و برندینگ
مشاوره بازاریابی عموما به تدوین و پیاده سازی برنامه ها و استراتژی های بازاریابی برای کمک به صاحبان کسب و کارها برای فروش محصولات و خدمات سازمان می پردازد.

مشاور بازاریابی حرفه ای باید قادر به انتخاب استراتژی مناسب، جامعه هدف و کانال موثر برای انتقال پیام به مخاطب باشد. همچنین خدمات مشاوره بازاریابی شامل تحلیل فرآیندها، عملیات عارضه یابی و تدوین برنامه آموزشی بازاریابی کارکنان سازمان می شود.

مشاوره بازاریابی مجموعه خدماتی است که وضعیت فروش شرکت ها و سازمان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. زمانی که شما می خواهید درباره رویکردهای بازاریابی سازمان خود تصمیم گیری کنید یا به طور کلی مسیر بازاریابی و فروش خود را بهتر بشناسید یا زمانی که در اجرای ابزارهای بازاریابی خود با مشکل مواجه شده اید، وقت آن است تا از یک مشاور بازاریابی کمک بگیرید.

معمولا مشاوره بازاریابی به صورت یکپارچه و عملیاتی توسط مشاورین بازاریابی و فروش تحت سیستم برنامه ریزی بازاریابی ارائه می شود. بدین ترتیب کلیه برنامه ها به صورت سیستماتیک اجرا می شود و همه فرآیندها قابل ارزیابی و اندازه گیری هستند. خدمات مشاوره بازاریابی که توسط تیم مشاوره بازاریابی ارائه می شود دارای چارچوب های خاصی هستند و در دوره های معین مورد بازبینی و سنجش قرار می گیرند.

اگر مشاوره بازاریابی به صورت یکپارچه ارائه نشود، بی نظمی در سیستم و نارضایتی مدیران، پرسنل و مشتریان شرکت را به همراه خواهد داشت. مشاوره بازاریابی به صورت آموزشی همراه با تکنیک های تجربی بر اساس شرایط و وضعیت فروش به سازمان ها ارائه می شود.

بازاریابی همه چیز است و همه چیز بازاریابی است. بازاریابی یا مارکتینگ به استراتژی هایی گفته می شود که توسط یک شرکت یا سازمان به منظور برقراری ارتباط با مشتری مورد استفاده قرار می گیرد. عملیات بازاریابی موجب آگاهی مشتری از ویژگی های محصولات و خدمات می شود. به همین منظور شرکت ها برای جذب و جلب نظر مشتری از روش های خلاقانه بازاریابی بهره می گیرند. به عبارت دیگر بازاریابی را می توان فرآیند ارائه محصول یا خدمت به مشتری نهایی بیان کرد. در راستای اهداف شرکت ها و سازمان ها، بازاریابی با بهره گیری از منابع کمیاب به دنبال جذب مشتری و کسب درآمد است.